Gratis Demonstration

 af

AKS Støvbinder

 

   

Bæredygtigt og miljøvenligt

 

 

Godkendt til fejning

 

 

AKS Støvbinder

 

 

 

 

AKS2TAL

Støvdæmpning - Renere luft

 

 

Støv i indeklimaet består af organiske og uorganiske partikler og fibre, der stammer udefra, fra personer, dyr, beklædning, papir, byggematerialer, skimmelsvampevækst mm.

Støvindholdet i rum afhænger derfor af materialer, der er eller indføres i rummene, og fra aktiviteter, der foregår, men samtidig også af, om støvet fjernes ved rengøring eller ventilation. Støvet findes i luften eller på overflader, fx gulvbelægninger, der især kan udgøre støvdepoter.

 

Hvis man ikke kan undgå, at støvet opstår, skal man forhindre det i at sprede sig, det kan gøres effektivt ved at benytte et af AKS støvbinder produkter.

 

AKS støvbinder kan blandt andet anvendes ved rengøring af større og mindre flader og efterlader fladerne uden flygtigt støv. Støvbinder anvendes ved fejning, eller vask af gulve, hvorved støvspredning nedsættes med op til 90%. 

 

 

Fejning med AKS Støvbinder              Fejning uden AKS Støvbinder

                 

 

 

AKSTOTAL.dk © 2008 • TLF.: 29 730 715 • info@akstotal.dk

www.akstotal.dk

 

Øget fokus på

indeklima og støv.

 

Har du støvproblemer?

 

Klik på "Produkter"